Kahvila-Ravintola Tulikukko
Sapokankatu 3, Kotkan Sapokassa
kahvila@tulikukko.fi +358 50 380 5381

 

TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 23.10.2007

1. Rekisterinpitäjä
Cheeriewing Oy
Sapokankatu 3
48100 Kotka
050 380 53 81
cafetulikukko@gmail.com


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Maisa Venäläinen
Sapokankatu 3
Kotka
48100
cafetulikukko@gmail.com


3. Rekisterin nimi
Cheeriewing/Tulikukko yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkaiden yhteystietoja kerätään kahvila-ravintola Tulikukon rekrytointitarpeisiin. Lisäksi rekisteriä käytetään Cheeriewing/Tulikukko oman myynnin ja markkinoinnin asiakaskontaktoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Markkinointilupa (sähköposti, tekstiviesti, posti)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot kerätään Tulikukko-sivustolla olevilla rekrytointi/yhteydenottolomakkeilla. Asiakkaat ja työnhakijat syöttävät tietonsa henkilökohtaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Aptual Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Tulikukko -palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Cheeriewing Oy
Sapokankatu 3
48100 Kotka
050 380 53 81
cafetulikukko@gmail.com

Kahvila-Ravintola Tulikukko
Sapokankatu 3, 48100 Kotka

cafetulikukko@gmail.com
050 380 53 81